GRAFICKÉ NÁVRHY KNIH A BROŽUR

grafický návrh stran a obálky
skenování, fotografování a retuše obrazových materiálů
zlom textů a obrázků do stran
finální příprava PDF výstupu akceptovaného konkrétní tiskárnou
možnost zajištění textových korekcí a tisku

Ceny začínají od 75 Kč za jednu stranu a jsou závislé na složitosti struktury stran
a od množství práce při úpravě obrázků a fotografií do formátu vhodného pro tisk.